Pejabat Presiden Kebangsaan

Setiausaha : MR ENG HIAP BOON

Pegawai Khas :
EN. MOHD FAZREE BIN BAHAMIS
MR TAN KONG PING