Aktiviti

Menubuhkan beberapa unit seperti unit permantauan di setiap negeri dan kawangan dimana ianya akan dianggotai oleh ahli-ahli sukarelawan bagi memantau segala kegiatan berkaitan pengguna seperti kenaikan harga barangan, penyelewenga dan lain-lain perkara yang berhubung dengan hak pengguna.

LPKPM akan membuka pejabat perhubungan negeri bagi memperluaskan aktiviti dan juga memudahkan pengguna untuk membuat sebarang aduan. Setiap negeri akan diletakkan seorang ketua perhubungan yang akan mengurus dan mentadbir bagi aktiviti-aktiviti Lembaga.

Menerbitkan akhbar yang diberi nama AKHBAR SUARA PELINDUNG PENGGUNA yang bertujuan untuk memberikan penerangan serta maklumat dan pendidikan kepada pengguna.

Mendaftar syarikat-syarikat yang telah dikenal pasti sebagai syarikat yang mesra pelanggan, harga dan sebagainya.

Memberikan pengiktirafan kepada syarikat yang telah menjalankan perniagaan, perkhidmatan, perusahaan dan lain-lain bagi memperakui terhadap keperihatinan mereka terhadap pengguna.

Lembaga mengwujudkan TV Suara Pengguna di mana untuk mewawarkan isu-isu kepentingan disamping mempromosi produk-produk keluaran tempatan membantu kesedaran pengguna.


[DALAM BAHASA INGGERIS / IN ENGLISH]

Malaysian Bureau of Consumer Protection and Rights will be conducting activities to achieve the aims of the Bureau. These activities include:

 • Establishing a number of units, e.g. a surveillance unit, in each state and region, where the numbers of these units are made up of the voluntary members. The purpose of these units is to monitor every consumer-related activity such as the rising cost of goods and/or corruptions.
 • Setting up a liaison office in every state for the expansion of activities and also to allow consumers an easier route for filling a complaint. A Head Liaison Officer will be placed in each state liaison office to oversee, administer and manage the Bureau’s activities.
 • Publishing a newsletter called the “Voice of Consumer Protection” (Akhbar Suara Pelindung Pengguna), to provide clarification, explanation and education to consumers.
 • Registering companies that have been identified as companies that are consumer friendly, companies with reasonably priced products, etc.
 • Giving recognition to companies that conduct good businesses and services to show appreciation to these companies’ efforts in caring for the consumers.

Setting up a number of departments in the Bureau to improve the Bureau’s activities. These departments include:

 • Law Department
 • Corporate and Communication Department
 • Training Department
 • Islamic Food Department
 • Research Department
 • Distribution and Retail Department
 • Environmental Department

For more information:

Malaysian Bureau of Consumer Protection and Rights