Unit Keusahawanan

  • Produk dan Perkhidmatan
  • Produk Aplikasi dan Inovasi
  • Import dan Export
  • Pengurusan Franchis
  • Pengurusan Peruncitan
  • Pengurusan Pengilangan
  • Pengurusan Pelancongan
  • Latihan dan Pengurusan