Perutusan Dari Presiden LPKPM

Dr Lee Nan Sang
Presiden LPKPM

Selamat Sejahtera dan Salam Mesra Para Pengguna!

Saya selaku Presiden Lembaga Pelindung Dan Kebajikan Pengguna Malaysia (LPKPM) mengalu-alukan saudara-saudari yang mengambil kelapangan melayari laman rasmi LPKPM www.lpkpm.org.my

Lembaga Pelindung Dan Kebajikan Pengguna Malaysia didaftarkan sebagai sebuah pertubuhan NGO di bawah Akta Pertubuhan 1966 pada 5hb Oktober 2011. Tahin in LPKPM akan meraikan Ulangtahun yang kelapan dan menjelang tahun kesembilan untuk meneruskan perjuangan memelihara hak=hak pengguna dan membekalkan maklumat yang tepat kepada para pengguna.

Matlamat utama LPKPM termasuk (a) Sentiasa bekerjasama dengan Pihak Kerajaan untuk melaksanakan program-program pendidikan pengguna supaya kestabilan dan harmoni dalam pasaran dapat dipelihara secara berterusan. (b) Membantu para pengguna memahami hak-hak pengguna iaitu hak untuk mendapatkan keperluan asas,mendapatkan keselamatan, mendapatkan maklumat, membuat pilihan. Mendapatkan ganti rugi, menyuarakan pendapat, mendapatkan pengdidikan kepenggunaan, menikmati alam sekitar yang sihat dan selamat. (c) Menggalakkan para pengguna terlibat secara aktif menggunakan hak dan kuasa mereka memperolehi keadilan di pasaran.

Saya menjemput para pengguna di seluruh Malaysia berdaftar sebagai Ahli Sukarela LPKPM, supaya para pengguna fahami kuasa dan hak masing-masing, demi perlindungan diri sendiri dan ahli keluarga dari dihelah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Biro Aduan LPKPM sentiasa sedia menerima aduan dari Ahli-ahli LPKPM dan orangramai. Pihak LPKPM akan membantu anda mengikut undang-undamg yang disiapsedia untuk Pengguna Malaysia.

Sekian, terima kasih.

Yang menjalankan tugas

Dr Lee Nan Sang
Presiden LPKPM